Оголошення (Advertisement)

Шановні жителі та уродженці села Липівка. Готується до друку видання-альбом ,,Ляцьке-шляхецьке у світлинах”, куди зібрано більше 200 старовинних фото, які яскраво ілюструють минуле села та побут його жителів. В силу історичних обставин багато уродженців та вихідців з села (різних національностей) сьогодні проживають по усьому світу, а відповідно можливо зберігають у своїх сімейних колекціях старовинні фото (побуту, культури, церковного життя, вчителів, громадських активістів). Велике прохання по можливості надіслати електронний формат фотографії, з підписом яка поповнить нашу колекцію і обов’язково буде включена у видання.

Контакти:
кандидат  історичних наук, доцент  Любчик І.Д.
lubczyk-79@ukr.net
автор сайту Ігор Угриновський
avtor2017@ukr.net
Advertisement

Dear residents and natives of the village Lypivka. An edition album  ,, Lyatske-shlyahetske in photos” is prepared for publishing. It contains more than 200 old photos that vividly illustrate the history of the village and the life of its inhabitants. Due to historical circumstances, many natives and people from the village (of different nationalities) live today around the world, and therefore may remain in their family collection some old photos (of everyday life, culture and church life, teachers, community activists). Kindly ask you to send an e-format signed photos if it is possible. These photos will fill our collection and will be necessarily included in the publication.

Contacts:
Ph.D., associate professor Lubchik I.D.
lubczyk-79@ukr.net
author site Igor  Uhrynovskyy
avtor2017@ukr.net